Barn & Ungdom

Åk 7- Gymnasium

Värdegrundsomskakande föreläsning om den textila produktionens och konsumtionens påverkan på människa och miljö. Vi berättar om dem som faktiskt gör våra kläder och tygerna vi använder i vår inredning. Hur påverkas deras liv utav vår textila konsumtion? Vad innebär produktionen för deras närmiljö? Vad är egentligen tyg? Vad kan vi göra annorlunda och vilka val har vi? Vi berättar och ger svar, där svar finns.

Eleverna får också tips på hur de enkelt kan göra mer hållbara val såsom klädbyte, handla second hand och vilken skillnad det gör i praktiken.

Tillsammans med vår lärarhandledning som innehåller värderingsfrågor som knyter an till föreläsningen och guide till praktiskt remake/återbruk kan elevernas lärare välja att arbeta med ämnet i klassen både före och/eller efter föreläsningen. Lärarhandledningen sänds i digitalt format.

Antal elever: Obegränsat antal

Tidsåtgång: 45 minuter