Barn & Ungdom

Under 2018 och 2019 har vi mött ett stort antal elever och berättat om hur kläder tillverkas. Hur det påverkar människor på andra sidan jorden, deras närmiljö och vad vi kan göra för att bidra till en hållbar framtid, för alla. Det har varit otroligt givande att möta så många!

Vi kommer gärna ut till fler skolor, bibliotek och kulturskolor och berättar. Hör av dig så skapar vi tillsammans ett evenemang för er!

Workshop Åk 1-6

Workshop som väcker elevernas nyfikenhet för tyg och återbruk och ökar deras kunskap om kläder, konsumtion och hållbarhet. Eleverna återbruksslöjdar med textilier och fantasirika ting, de får prova olika material och använda sin kreativitet, med hjälp och stöd från oss.

Vi blandar skapandet med information och berättelser som visar var våra kläder kommer ifrån, vad tyg är gjort av, vem som syr våra kläder och hur våra kläder påverkar människan och miljön. Genom övningar får eleverna med sig kunskap om deras omvärld och vilka val vi kan göra.

För att kunna ge varje elev det stöd den behöver i sitt skapande och möjlighet att färdigställa sitt alster arbetar vi i halvklass.

Antal elever: 10-15

Tidsåtgång: 150 minuter

Temadag Åk 1-9

Vi skapar tillsammans med klassen, eller skolan, en temadag med fokus på kläder, konsumtion och hållbarhet.

Berättelsen från verklighetens textilproduktion och textilkonsumtion varvas under dagen med värderingsövningar och tankearbete i grupp och kreativt skapande. Genom att eleverna får fundera över sina egna värderingar skapas nya tankar känslor, funderingar, önskningar och frågor vilket ger en bra grund för samtal och diskussioner.

För vem gör egentligen kläderna vi bär på våra kroppar och tygerna vi använder i vår inredning? Hur påverkas deras liv utav vår textila konsumtion? Vad innebär produktionen för deras närmiljö? Vad är egentligen tyg? Vad kan vi göra annorlunda och vilka val har vi? Det är frågor som eleverna under dagen får arbeta med och tillsammans återbruksslöjda ett gemensamt konstverk.

Antal elever: 30

Tidsåtgång: heldag