Omskapande dramalek

Foto: Sharon McCutcheon

Åk 4-6

I ett skolprojekt utforskar eleverna tillsammans med oss områdena drama, kostym och scenografi genom att arbeta med frågor och tankar om hållbar utveckling och omställning. Utifrån ett givet scenario och med återbrukat material får eleverna med vår assistans skapa framtidens berättelse.

Vi tror att genom kreativt skapande kan elverna både öva på och få hjälp med att se det som ännu inte finns och omdefiniera vad ett gott liv är. När vi låter kroppen och känslan vara med uppstår andra samtal och nya tankar väcks till liv.

Eleverna är själva med och bestämmer hur projektet ska utformas, med assistans och guidning av tre ledare. Elise-Marie är dramapedagog och ansvarar för dramaövningarna. Sara är kostymdesigner och Anna är dekoratör och tillsammans ansvarar dem för kostym och scenografi skapandet.

Detta är ett Omskaparprojekt vilket är en process där elever i åk 4-6 får utforska hållbar utveckling med sin lärare och visionera om framtiden genom kreativt skapande. Upplägget ser ut så här:

  • Omstart – uppstarts träff med elever, lärare, kulturaktörer och eventuellt politiker 1,5-2 h
  • Omtänk – 5 lärarledda lektioner á 1,5 h som genomförs med 1-2 lektioner i veckan (2-4 veckor) och 2 valfria studiebesök
  • Omskap – 4 träffar med kulturaktörer ca 2 h per träff (exklusive rast). Förslagsvis 1 träff/vecka i 4 veckor
  • Omställning – avslutning ca 1,5-2 h då eleverna delar med sig av sin process till eventuellt andra elever på skolan, anhöriga och politiker eller andra makthavare

Utbildningsmaterialet som ingår består av fem färdiga lektionsupplägg med en lärarhandledning samt ett elevhäfte. De fem lektionsuppläggen kretsar kring teman som konsumtion, transport, mat, politisk påverkan och omställning. Elevhäftet följer samma teman och innehåller fakta, inspiration och tips kring ämnet hållbar utveckling.

Den totala tiden projektet pågår kan göras kortare eller längre beroende på hur ofta läraren väljer att genomföra de förberedande lektionerna och hur ofta träffarna med kulturaktören sker.

Projektet Omskaparna är ett Allmänna arvsfonden projekt som drivs av Sveriges konsumenter. Läs mer om själva projektet Omskaparna här.