Rädda världen på distans!

Omvärlden har förändrats snabbt den senaste tiden och vi kan för tillfället inte träffa er i person. Samtidigt spenderar många av oss mer tid i hemmet, i behov av undervisning eller med chansen att fortbilda sig. Nu kan du välja att få en föreläsning eller en light-version av vår workshop med oss via webben.

Föreläsningen om den textila produktionen & konsumtionen eller workshop i light-version med praktiska slöjduppgifter att göra före eller efter föreläsningen. Passar perfekt för de som sitter hemma eller inte kan ta sig till skolan, möten och konferenser. Men passar ju även annars för de som bor längt ifrån Örebro län som vi utgår från.

Vi använder verktyget Zoom, där man antingen kan koppla upp sig live och skriva in frågor, eller få en färdiginspelad länk att titta på när det passar bäst. Föreläsaren finns sedan tillgänglig för frågor vid en planerad tidpunkt om så önskas.

Kontakta raddavarldenstygnforstygn@gmail.com om du vill veta mer.

Här är föreläsningen och workshopen vi erbjuder: