Barn & Ungdom

Föreläsning – Vem syr dina kläder?

Åk 7- Gymnasium

Ja, vet du det? Detta är en ögonöppnande föreläsning som handlar om klädproduktionens och vår klädkonsumtions påverkan på människa och miljö, verkligheten bakom loggor och reklam.

Vi berättar om dem som faktiskt gör våra kläder. Hur påverkas deras liv av vår konsumtion? Vad innebär klädproduktionen för miljön? Vad är egentligen tyg? Vilka val har vi att göra?

Eleverna får tips på hur de enkelt kan göra mer hållbara val såsom klädbyte, handla second hand och vilken skillnad det gör i praktiken.

Tillsammans med vår lärarhandledning med värderingsfrågor kring ämnet och en guide till praktiskt remake/återbruk kan pedagogen/pedagogerna välja att arbeta med ämnet både före och efter föreläsningen.

Antal elever: Obegränsat antal

Tidsåtgång: 45 minuter