START

Sara och Anna heter vi, två kreativa kunskapsspridare som berättar om textiltillverkningens och textilkonsumtionens påverkan på människa och miljö.

Vad är dina kläder gjorda av, vem gör dina kläder och vad innebär dina kläder?

Den textila industrin skapar mer utsläpp än flyg och sjöfart tillsammans. Att en industri som genererar så stora utsläpp, skapar stor miljöförstöring, bidrar till mänskligt lidande och död får fortsätta med det beror på brist på kunskap av oss, människan som köper och bär kläder.

Vi berättar, tydliggör och visar detta. Ibland i ord, ibland i bild och gärna i kombination med att själv få prova på. En trädd nål i handen ger varje människa en möjlighet att själv skapa, laga, lappa och ändra. Nya möjligheter ges och känslan av “jag kan” stärks, en viktig känsla som konsumtionssamhället vi lever i raderat bort. 

Målet är att detta måste ALLA få veta och vi gör det utifrån Agenda 2030 och de 17 globala målen. Vi ifrågasätter, väcker tankar, verkar för kreativitet, utmanar och ger fler en chans att förstå och kunna välja att göra hållbara val, för vår gemensamma framtid!