Hoppa till innehåll

Vi föreläser, leder workshops och erbjuder vår vandringsutställning för att sprida kunskap om textiltillverkningens och textilkonsumtionens påverkan på människa och miljö.

Anna, Sara och Meryl – kreativa kunskapsspridare

Föreläsning

KLÄDER, KONSUMTION OCH HÅLLBARHET

Vad är dina kläder gjorda av, vem gör dina kläder och vad innebär dina kläder?

Utställning

RÄDDA VÄRLDEN – STYGN FÖR STYGN!

Den textila industrin skapar mer utsläpp än flyg och sjöfart tillsammans. Är det rimligt att en industri som genererar så stora utsläpp, skapar miljöförstöring, påverkar klimatet, bidrar till mänskligt lidande och död får fortsätta?

Boka vår utställning och lär mer!