Utställning

Välkommen till en vandringsutställning som informerar och sprider kunskap. Med målet att få besökaren att fundera, reflektera och ifrågasätta sina klädval, sin klädkonsumtion och dess konsekvenser.

Utställningen baseras på sju olika delområden. Med start i ”Vad är problemet?” till ”Vad kan jag göra?” ges betraktaren möjlighet att via text, bilder och interaktion ta del av vår klädkonsumtions och klädproduktions påverkan på människa och miljö. Övriga fem delområden är ”Materialskola”, ”Vatten”, ”Vem gör våra kläder?”, ”Märkesdjungeln” och ”Vem bär ansvaret?”.

Områdena består av informationstexter, bilder, taktila- och interaktiva upplevelser och tankar från andra om vem som bär ansvaret och om vår framtid.

Besökare från lågstadiet (via guidad visning) till vuxna kan ta del av utställningen och den kan anpassas till de flesta lokaler.

Vill du boka utställningen eller få mer information?

Kontakta info@raddavarldenstygnforstygn.se

Vill du se utställningen?

Just nu är utställningen nerplockad och magasinerad. Tills dess att den plockas upp igen kan du ta del av när den visades 2019 här:

https://youtu.be/1iwIMvDIAxs