Hoppa till innehåll

Globala målen

De globala målen är 17 mål som sprungit ur Agenda 2030. En agenda som världens länder gemensamt beslutat om för en hållbar utveckling, som är ALLAS agenda, och finns till för att till år 2030: Avskaffa extrem fattigdom. Minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Främja fred och rättvisa. Lösa klimatkrisen. Agenda 2030 ger rättigheter och kräver ansvar, till och från oss alla.

Målen hänger ihop och påverkar varandra, ger varandra fördelar och stärker upp varandra. Ofta arbetar vi med ämnen som berör mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. Det går inte att nå det målet utan att samtidigt även påverka tex mål 1, mål 3 och mål 8 i rätt riktning. Det är liksom det som är så fint med det hela, allt hänger ihop.


”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

FN:s världskommission 1987